Wednesday, February 25, 2009

2009-02-21 ผลงานชิ้นแรก กระเป๋าปิ๊กแป๊ก

ครั้งนี้แจนไปลองเริ่มงานผ้าในงาน Pantip Meeting ห้องงานฝีมือ ครั้งที่ 3 (21 ก.พ. 2552) โดยเริ่มจากการหัดทำกระเป๋าปิ๊กแป๊กก่อนค่ะ เป็นกระเป๋าแบบง่าย ๆ ใช้แค่พื้นฐานการเนา การสอยซ่อนด้ายก็ทำได้แล้วค่ะ แจนได้ชิ้นงานกลับบ้านมาชิ้นนึง เจ็บนิ้วมาก ๆ ขนาดไม่ได้เย็บเยอะเท่าไหร่เลยนะ
No comments:

Post a Comment