Monday, March 2, 2009

งาน Quilt เป็นยังไงนะ

งาน Quilt คืออะไร

[How to] การล้มตะเข็บผ้า

มุมมองต้องสวย

[How to] กระเป๋าเครื่องสำอางค์

กระเป๋าเครื่องสำอางค์ พร้อมทั้งวิธีกุ๊นผ้า และติดซิปกระเป๋า
กระเป๋าใบสวย
กระเป๋าเด็กเส้น

Makeup Pouch


[How to] วิธีติดซิป

[How to] วิธีติดซิปด้านนอกกระเป๋าใส่สตางค์ ใส่บัตร
[How to] วิธีใส่หัวซิปและตัวห้อยซิป

[How to] การทำลูกบอลCredit by : CottoNtime

[Tutorial] การทำรังดุมCredit by : CottoNtime

[Tutorial] การเย็บผ้าแบบต่าง ๆ

Credit by : CottoNtime

Idea งานผ้าแบบต่าง ๆ (Website)

เวป CottoNtime จากเกาหลี
เวป RosyQuilt จากเกาหลี